By continuing to use our website you agree to these terms and conditions. Read more about the integrity policy integritetspolicy.

Personlig skyddsutrustning (PPE, Personal Protective Equipment)

Personlig skyddsutrustning är utrustning som skyddar bäraren mot en eller flera hälso- eller säkerhetsrisker. För att sälja personlig skyddsutrustning inom EU är man skyldig att följa direktiv 89/686/EG, vilket är det europeiska direktivet som reglerar PPE produkter. Direktivet reglerar krav gällande funktion, märkning, teknisk dokumentation och CE-märkningsprocessen.

Personlig skyddsutrustning delas, i enlighet med direktivet, in i tre kategorier:

Kategori I – Skyddsutrustning av enkelt slag där användaren själv kan bedöma skyddsnivån. Produkter från Blåkläder: Regnplagg.

Kategori II – Skyddsutrustning som varken är enkel eller komplicerad och som skyddar mot medelmåttiga risker. Produkter från Blåkläder: Varselplagg, skyddsskor, skyddshandskar, knäskydd, flamplagg, sågskydd.

Kategori III Skyddsutrustning av komplicerat slag som skyddar bäraren mot livsfara eller allvarlig permanent skada där användaren själv inte kan upptäcka risken i tid. Produkter från Blåkläder: Filtermasker, plagg som skyddar mot ljusbåge.

Skyddsutrustning i kategori II och III är typgodkända av ett anmält organ och anpassade till flertalet olika harmonierade standarder.

För att få sälja PPE-produkter skall dessa CE-märkas. CE-märket innebär att en produkt är typgodkänd och lever upp till de krav som ställs för den personliga skyddsutrustningen i direktivet 89/686/EG. Därmed kan skyddsutrustningen säljas i samtliga EU- och EES-länder.

Samtliga Blåkläders PPE-produkter når upp till de krav som ställs enligt direktiv 89/686/EG.


För mer information, vänligen kontakta:
info@blaklader.fi
010 836 5500