EN 511 - BESKYTTELSE FOR HÆNDERNE MOD KULDE

Denne standard måler handskens evne til at lede kulde og handskens isoleringsevne. Sammen med piktogrammet vises 3 cifre, der er resultatet af følgende test:

  • Det første tal angiver modstand mod gradvist penetreret kulde, hvor ydeevneniveauet er 0-4 . (4 = bedst)
  • Den anden tal angiver modstand mod direkte kontakt af kolde genstande, hvor ydeevneniveauet er 0-4. (4 = bedst)
  • Det tredje tal angiver modstand mod vandindtrængning, hvor ydeevneniveauet er 0 eller 1. Resultat 0 betyder vandindtrængning efter 30 minutter, og resultat 1 betyder ingen vandindtrængning efter 30 minutter.

Blåkläders handsker er specielt udformet til at beskytte hænderne mod kulde. I henhold til EN 511 er alle test udført på den anvendte materialekombination. Handskernes isoleringsevne kan påvirkes af eksempelvis temperatur, luftfugtighed, vindhastighed, eksponeringstid, aktivitetsniveau samt brugerens helbred og velbefindende. Hvis handsken bliver våd, kan den miste sine isolerende egenskaber.

Test Niveauer
Konventionskulde 0 – 4, hvor 4 er bedst
Kontaktkulde 0 – 4, hvor 4 er bedst
Vandtæthed (5 min.) 0 or 1 *

* 0 = Vandpenetration efter 5 min. iht. EN 511:2006, som erstatter tidligere standarder med 30 minutter.

1 = Ingen vandpenetration efter 5 min. iht. EN 511:2006, som erstatter tidligere standarder med 30 minutter.

X = Handsken har ikke gennemgået den enkelte test, eller den enkelte testmetode er ikke velegnet til handskernes design og/eller materiale.

Forklaring til ydelsesniveauer

Ydelsesniveau

Laveste brugsforhold [°C]

Lav aktivitet

Laveste brugsforhold [°C]

Middel aktivitet

Laveste brugsforhold [°C]

Høj aktivitet

1 - 10 -15
2 - 0 -30
3 8 -15 -
4 -10 -30 -
 

Tabellen er relevant for den omgivende lufttemperatur ved en vindhastighed på 0,5 m/sek.