PRODUKT FAKTA
PPE - PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR - STANDARDER OG CERTIFICERINGER

Personligt beskyttelsesudstyr - Personal Protective Equipment (PPE)

Personligt beskyttelsesudstyr er udstyr, der beskytter brugerne mod en eller flere sundheds- eller sikkerhedsrisici. Kun PPE-produkter, der overholder EU’s forordning om personligt beskyttelsesudstyr (PPE) EU 2016/425, må markedsføres inden for de europæiske medlemslande (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA).

I henhold til PPE-direktivet er det producentens ansvar at sikre, at det produkt, der markedsføres, overholder de juridiske krav. Lovgivningen fortolkes i standarder, der specificerer de faktiske krav, der gælder for hver specifik type personligt beskyttelsesudstyr. Kravene dækker beskyttelsesniveau, sikker brug, mærkning og teknisk dokumentation.

Alle personlige værnemidler, der markedsføres i EU og EØS, skal være forsynet med CE-mærket.

I henhold til lovgivningen er personligt beskyttelsesudstyr opdelt i tre kategorier:

Kategori I – Beskyttelsesudstyr i simpelt design, der beskytter mod minimale risici, hvor brugeren kan vurdere beskyttelsesniveauet.
Produkter fra Blåkläder: regntøj.

Kategori II – Beskyttelsesudstyr, der hverken er enkelt eller komplekst, og som beskytter mod mellemrisici.
Produkter fra Blåkläder: beklædning med høj synlighed, sikkerhedsfodtøj, beskyttelseshandsker og knæpuder.

Kategori III – Beskyttelsesudstyr i komplekst design, der beskytter brugeren mod risici med meget alvorlige konsekvenser eller risici, der forårsager uoprettelige sundhedsskader, hvis umiddelbare virkninger brugeren ikke kan identificere tidsnok.
Produkter fra Blåkläder: Beklædningsgenstande, der beskytter mod de termiske effekter af en lysbue.

* En ny forordning (EU) 2016/425 om personligt beskyttelsesudstyr (PPE) trådte i kraft den 21. april 2018. Den gamle og nye lovgivning var begge gyldige i en overgangsperiode indtil 21. april 2019, hvorefter den nye forordning trådte i kraft og ophævede det gamle PPE-direktiv. Produkter, der er certificeret til PPE-direktivet, må stadig sælges og bruges, selv efter 21. april 2019.


PPE-STANDARDER

For at kunne verificere, om beskyttelsesudstyr tilbyder den rigtige beskyttelse og dermed kan markedsføres på det europæiske marked, anvendes standarder, der definerer testmetoder og andre krav. Disse standarder er udviklet med hjælp af nationale komiteer, der er koordineret af en central organisation. Den centrale organisation for standardisering i Europa er Comité Européen de Normalization (CEN). Standarder, der er udviklet af eller inkluderet i CEN, går forud for “EN”. Der er andre standardiseringsorganisationer, for eksempel International Organization for Standardization (ISO). Standarder, der er udviklet af ISO og derefter vedtaget som en europæisk standard, går forud for “EN ISO”.

Personligt beskyttelsesudstyr er mærket for at vise, hvilken standard der er brugt til at demonstrere produktets beskyttende egenskaber. Piktogrammer bruges også på personligt beskyttelsesudstyr til at give visuel information om, hvilken type beskyttelse udstyret giver. Hvis der er forskellige niveauer af beskyttelse mod en fare, angiver udstyrets mærkning, hvilket beskyttelsesniveau det giver.

Personligt beskyttelsesudstyr i kategori I kan verificeres ved hjælp af standarder, men behøver ikke certificeres af en tredjepart. Personligt beskyttelsesudstyr i kategori II og III skal dog certificeres af en tredjepart. Derefter skal et godkendt testinstitut – et såkaldt “bemyndiget organ” – gennemgå og godkende produkter i kategori II og III og udstede et certifikat (“EU Type Examination Certificate”). Derudover kræves der en årlig kvalitetssikringsrevision af fremstillingsprocessen for kategori III-produkter.

Alle personlige værnemidler skal mærkes korrekt, leveres med brugervejledning og være forsynet med CE-mærket.

En producent af personlige værnemidler skal sikre, at de produkter, vedkommende bringer på markedet, overholder relevante krav. Dette gøres ved at udstede en overensstemmelseserklæring for alt personligt beskyttelsesudstyr. En overensstemmelseserklæring er et juridisk bindende dokument, som producenten kan blive bedt om at fremvise for at kontrollere, at det personlige beskyttelsesudstyr overholder alle relevante juridiske krav.

Customer service:
+45 98 33 77 11

BLÅKLÄDER WORKWEAR APS

JUELSTRUPPARKEN 10 A, 1. SAL

9530 Støvring, Danmark

Opening hours

Monday-Thursday 08:00-16:00

Friday 08:00-15:00

Besøgsadresse

JUELSTRUPPARKEN 10 A, 1. SAL

9530 Støvring, Danmark

Privatlivs politik

© 2024 BLÅKLÄDER AB. Alle rettigheder forbeholdes