POLITIKKER
PRIVATLIVSPOLITIK

AB Blåkläder, et firma, der er organiseret i henhold til lovgivningen i Sverige med virksomhedsregistreringsnummer 556069-6618 og registreret adresse på Prästagärdet 3, 512 53 Svenljunga (nedenfor benævnt “Blåkläder”), behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Generel databeskyttelsesforordning (“GDPR”) som databehandler.

1 - TYPERNE AF PERSONLIGE DATA, SOM BLÅKLÄDER BEHANDLER

Blåkläder behandler personlige data, leveret af dig til Blåkläder, samt personlige data, som Blåkläder indsamler fra dig.

PERSONLIGE DATA, DER LEVERES TIL BLÅKLÄDER

Når du interagerer med Blåkläder i din rolle som repræsentant eller kontaktperson for den organisation, du arbejder for, eller besøger vores hjemmeside, besøger og deltager i vores begivenheder, abonnerer på vores nyhedsbrev eller trykte magasin eller downloader materiale fra Blåkläders hjemmeside, behandler Blåkläder personlige data, som du giver os. Personlige data, som du giver os, og som vi behandler, kan f.eks. omfatte dit for- og efternavn, titel eller rolle, postadresse, e-mail-adresse, telefonnummer og status for dit forhold til Blåkläder.

PERSONLIGE DATA, SOM BLÅKLÄDER INDSAMLER FRA DIG

Når du interagerer med Blåkläder i din rolle som repræsentant eller kontaktperson for den organisation, du arbejder for, ved at besøge Blåkläders hjemmeside, downloade materiale fra hjemmesiden, abonnere på Blåkläders nyhedsbrev eller trykte magasin eller bruge kontaktformularer på vores hjemmeside, indsamler Blåkläder personlige data om dig. Dette kan f.eks. være din IP-adresse, information om, hvilke undersider du har besøgt, og om du har åbnet Blåkläders e-mails.

PERSONLIGE DATA OM TREDJEPARTER INKLUDERET I KOMMUNIKATION

Blåkläder modtager muligvis e-mails eller andre oplysninger, der indeholder personlige oplysninger om tredjeparter, og behandler derfor sådanne personlige data. Blåkläder vil om nødvendigt informere dig som tredjepart om behandlingen separat.

VISSE PROJEKTER OG SITUATIONER

Blåkläder kan behandle yderligere personlige data om dig i visse situationer og omstændigheder, som f.eks. i tilfælde af, at du deltager i vores træningsbegivenheder, registrerer en konto i vores onlinebutik osv. Blåkläder giver separate og yderligere oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger i sådanne situationer.

2 - HVAD ER FORMÅLET MED FORARBEJDNINGEN, OG HVAD ER DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEARBEJDNINGEN?

Det er vigtigt, at du forstår formålet med Blåkläders behandling af dine personlige data samt vores juridiske grundlag for behandling af dine data.

KONTRAKTER MELLEM DIG ELLER DIN ORGANISATION OG BLÅKLÄDER

For at kunne opfylde Blåkläders forpligtelse over for dig eller din organisation behandler Blåkläder dine personlige data såsom dit for- og efternavn, titel eller rolle, postadresse, e-mail-adresse, telefonnummer, IP-adresse og status af dit forhold til Blåkläder. Det juridiske grundlag for Blåkläders behandling af personoplysninger om dig som privat virksomhed er, at behandlingen er nødvendig for udførelsen af ​​vores kontrakt eller for at tage skridt til at indgå en kontrakt. Hvis din kontakt med Blåkläder er i din rolle som repræsentant eller kontaktperson for din organisation, behandler Blåkläder dine personoplysninger, nævnt ovenfor, for at være i stand til at opfylde Blåkläders forpligtelse over for din organisation. Det juridiske grundlag for Blåkläders behandling af dine personlige data er, at behandlingen er nødvendig, for at Blåkläder kan kommunikere med en repræsentant for sin forretningspartner for at opfylde forretningsforholdet. Blåkläders interesse tilsidesætter din potentielle interesse i at beskytte dit privatliv.

MARKEDSFØRING AF BLÅKLÄDER

Blåkläder behandler dit navn, din e-mail-adresse og din almindelige adresse til markedsføringsformål, blandt andet via elektroniske kommunikationstjenester. Direkte markedsføring kan sendes med almindelig post eller e-mail. Det juridiske grundlag for Blåkläders behandling af dine personlige data til markedsføringsformål er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde Blåkläders legitime interesse i at markedsføre sine produkter og tjenester til dig og den organisation, du repræsenterer. Blåkläders interesse i at behandle dine personlige data til markedsføringsformål tilsidesætter din potentielle interesse i at beskytte dit privatliv.

REGNSKABSMÅL

Blåkläder behandler oplysninger om økonomiske transaktioner mellem Blåkläder og dig eller din organisation til regnskabsmæssige formål, hvilket kan omfatte behandling af dine personlige data såsom dit for- og efternavn, titel eller rolle, postadresse, e-mail-adresse og telefonnummer. Det juridiske grundlag for Blåkläders behandling af personoplysninger til regnskabsmæssige formål er, at det er nødvendigt for Blåkläders opfyldelse af sine juridiske forpligtelser i henhold til gældende regnskabslovgivning.

3 - HVOR LANG TID VIL BLÅKLÄDER OPBEVARE DINE PERSONLIGE DATA?

Blåkläder opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for behandlingen relateret til de formål og juridiske grunde, der er beskrevet i afsnit 1 og 2 ovenfor. Dine personlige data kan blive behandlet og gemt på forskellige steder / i forskellige systemer og til forskellige formål. Personlige data, der er blevet slettet fra ét system, kan fortsat behandles og lagres et andet sted / i et andet system til et andet formål.

Personlige data, som Blåkläder behandler for at opfylde sine kontraktmæssige forpligtelser over for dig eller den organisation, du repræsenterer, opbevares ikke i en periode, der er længere end nødvendigt, for at Blåkläder kan opfylde sin kontrakt med dig eller din organisation.

Personlige data, som Blåkläder behandler til markedsføringsformål, opbevares og behandles i op til ét år efter, at vi har modtaget oplysninger om, at du ikke længere er kontaktperson for din organisation.

Personoplysninger, som Blåkläder behandler til regnskabsmæssige formål, opbevares i overensstemmelse med gældende regnskabslovgivning i op til syv år.

4 - HVEM OVERFØRER BLÅKLÄDER DINE PERSONLIGE DATA TIL, OG HVOR BLIVER DINE PERSONLIGE DATA BEHANDLET GEOGRAFISK?

Udover den behandling, der udføres af Blåkläder, kan dine personlige data også blive behandlet af andre. Dine personlige data vil blive videregivet til og behandlet af Blåkläders tilknyttede virksomheder og Blåkläders forhandlere med det formål at håndtere kontrakten mellem dig eller den organisation, du repræsenterer, og Blåkläder, herunder for at kunne yde relevant kundesupport.

Blåkläder kan også videregive dine personlige data for at tillade en fusion, et opkøb eller salg af hele eller dele af Blåkläders aktiver.

Blåkläder kan også videregive dine personoplysninger til myndigheder, der kræver, at Blåkläder videregiver sådanne personoplysninger.

Dine personoplysninger videregives også til virksomheder, der behandler personoplysninger på Blåkläders vegne, såkaldte databehandlere. Blåkläder har indgået aftaler, der sikrer, at databehandlere, der er engageret af Blåkläder, behandler dine personlige data i overensstemmelse med denne integritetspolitik og Blåkläders instruktioner.

Dine personoplysninger videregives til enheder både inden for og uden for EU og EØS. Hvis dine personoplysninger overføres til en enhed uden for EU / EES, tager Blåkläder alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at dine personlige data fortsat beskyttes, og vi vil også tage alle nødvendige skridt for at sikre, at overførslen sker i overensstemmelse med, hvad der er foreskrevet i lovgivningen (specifikt i GDPR).

5 - DINE JURIDISKE RETTIGHEDER

Når Blåkläder behandler dine personoplysninger, har du visse rettigheder i henhold til loven. Bemærk, at udøvelsen af ​​disse rettigheder er underlagt visse krav og betingelser, der er fastsat i lovgivningen (hovedsageligt GDPR).

DIN RET TIL AT VÆRE INFORMERET OG DIN RET TIL ADGANG

Du har ret til at blive informeret om, hvordan Blåkläder behandler dine personlige data. Således har vi etableret denne integritetspolitik, som Blåkläder opfordrer dig til at læse omhyggeligt. Derudover har du ret til gratis, på skriftlig anmodning, at modtage information om, hvilke personoplysninger Blåkläder opbevarer om dig, og hvordan dine personoplysninger bruges og behandles. Klik her for at se Blåkläders kontaktoplysninger.

Hvis din anmodning er ubegrundet, eller din anmodning er overdreven, f.eks. hvis du ofte og inden for korte intervaller beder om at modtage information om eller en kopi af dine personlige data, har Blåkläder ret til at nægte at reagere på din anmodning eller opkræve et rimeligt gebyr, der dækker de administrative omkostninger ved den handling, du anmoder om.

DIN RET TIL KORRIGERING OG SLETNING

I tilfælde af, at dine personoplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige, har du ret til at anmode om, at Blåkläder korrigerer eller fjerner personoplysningerne, herunder retten til at få ufuldstændige personoplysninger gjort komplette.

Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger under visse omstændigheder (beskrevet i GDPR). Forudsat at din anmodning falder inden for en af ​​de gældende omstændigheder, sletter vi dine personlige data.

DIN INDSIGELSESRET

Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, herunder profilanalyse foretaget til direkte markedsføringsformål.

Hvis du ikke ønsker, at dine data skal bruges til direkte markedsføring, herunder profilanalyse, kan du give os besked ved at sende en e-mail til gdpr@blaklader.com.

DIN RET TIL BEGRÆNSNINGSBEHANDLING

Under visse omstændigheder (angivet i GDPR) har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af ​​dine personlige data. I sådanne tilfælde behandles dine personoplysninger med undtagelse af opbevaring kun med dit samtykke eller til oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af vigtige årsager af offentlig interesse.

DIN RET TIL DATAPORTABILITET

Under visse omstændigheder (beskrevet i GDPR) har du ret til at modtage dine personlige data, som du har leveret til Blåkläder, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har muligvis også ret til at anmode om, at personlige data overføres direkte fra os til en anden controller, hvor det er teknisk muligt.

DIN RET TIL AT INDGIVE EN KLAGE

Vi opfordrer dig til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende denne integritetspolitik, eller hvis du er utilfreds med den måde, Blåkläder behandler dine personlige data på.

Du har også ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden angående Blåkläders behandling af dine personoplysninger eller håndtering af forespørgsler i forbindelse med det. På tidspunktet for oprettelsen af ​​denne integritetspolitik er tilsynsmyndigheden Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se
www.imy.se

6 - COOKIES

Blåkläder bruger cookies på hjemmesiden www.blaklader.dk. Læs Blåkläders cookiepolitik, som du finder her.

7 - ÆNDRINGER I DENNE INTEGRITETSPOLITIK

Blåkläder kan opdatere og ændre denne integritetspolitik fra tid til anden. Eventuelle nye versioner af denne integritetspolitik vil blive gjort tilgængelige på Blåkläders websted.

Customer service:
+45 98 33 77 11

BLÅKLÄDER WORKWEAR APS

JUELSTRUPPARKEN 10 A, 1. SAL

9530 Støvring, Danmark

Opening hours

Monday-Thursday 08:00-16:00

Friday 08:00-15:00

Besøgsadresse

JUELSTRUPPARKEN 10 A, 1. SAL

9530 Støvring, Danmark

Privatlivs politik

© 2024 BLÅKLÄDER AB. Alle rettigheder forbeholdes