SOCIAL BÆREDYGTIGHED - FORDI VI NÆRER OMSORG

Blåkläders bæredygtige produktionskoncept har eksisteret siden 1992 og blev grundlagt på den første fabrik i Vietnam. Vores CSR-politik er tydelig, og det indebærer, at vi har påtaget os at producere i henhold til de højeste sociale, etiske og bæredygtige regelsæt, der findes. Det indebærer også, at vi følger national lovgivning og internationale konventioner, FN og ILO, samt at der regelmæssigt følges op på arbejdet, og at det kvalitetssikres.

 

Vi er stolte over at sige, at det er alle medarbejdere i produktionskæden, som gør Blåkläder til et af verdens bedste brands af bæredygtigt arbejdstøj til kvinder og mænd. Økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed er integreret i vores CSR-politik. Når vi fortæller, hvad social bæredygtighed betyder for os, er det vigtigste, at alle har en stabil beskæftigelse, og at fabrikkernes produktionsopgaver holdes på et jævnt niveau. På andre fabrikker er det ikke usædvanligt, at personalet både må undvære løn og jobsikkerhed, når ordreindgangen falder, men det er ikke tilfældet i produktionen af Blåkläders tøj. Det skyldes, at Blåkläder og fabrikkerne samarbejder om planlægningen for at få en mere ensartet belægning af produktionen i årets løb. Fabrikkerne giver de ansatte mulighed for lægehjælp via sundhedscentret, der er bemandet af en sygeplejerske, og centret besøges regelmæssigt af virksomhedens læge. 

 

Morgenmad, frokost og mellemmåltider er gratis eller tilbydes til reduceret pris, og desuden har de ansatte mulighed for gratis transport til og fra arbejdet med bus. Vi yder kontinuerligt lokal støtte til nødstedte, og personalet har desuden en fond, hvorfra man som ansat kan få ekstra hjælp, hvis der opstår behov. Fabrikkerne er også engagerede i krisehjælp og samfundsopbyggende indsatser, blandt andet donationer til lokale børnehjem. Og selvom skolegangen er gratis på Sri Lanka og i Myanmar, koster skolebøger penge, som fabrikkerne betaler og derefter skænker til de ansattes børn ved en årlig bogdonationsceremoni. Højtider er vigtige på Sri Lanka og i Myanmar, og de er vigtige at fejre. Derfor fejrer vi dem sammen på arbejdspladserne for at øge fællesskabet og trivslen. Sammenlagt er det definitionen på Blåkläders sociale bæredygtighed.