I FOKUS!

Bæredygtighed er afgørende for Blåkläder, både i den daglige drift i Svenljunga, men også i produktionen, der finder sted i andre dele af verden. Det er vores ansvar som virksomhed at skabe et solidt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne og reducere miljøpåvirkningen fra fremstillingen af materialer og komponenter. Men vi ser også de fabrikker, hvor vores beklædning produceres som en vigtig del af vores langsigtede bæredygtighedsarbejde.

 

 

BCI – BETTER COTTON INIATIVE

Blåkläder tror på, at bomuld kan fremstilles mere bæredygtigt og endda blive et foretrukket alternativ afhængig af, hvordan fiberen behandles. Vi gik derfor med i Better Cotton Initative i 2017. Initiativet giver landmændene værktøjerne til at dyrke deres afgrøder mere bæredygtigt, mod at de til gengæld får en rimelig kompensation for deres produkter. Vi mener, at metoderne i BCI giver en mere bæredygtig løsning for en af verdens vigtigste tekstilfibre.

 

 


Join the conversation

LEED

Som bevis for, at vores arbejde går fremad, er vi stolte af at meddele, at fabrikken i Thambuttegama, Sri Lanka, hvor meget af Blåkläders tøj bliver fremstillet, har opnået og er blevet certificeret til LEED Guld-niveau. Det er den næsthøjeste certificeringsklasse for LEED Green Buildings.

Ved opførelsen af en bygning, uanset type og formål, vil de nære omgivelser og det generelle miljø blive påvirket på kortere eller længere sigt. Flere parametre skal overvejes, og det første valg af byggematerialer og energikilder vil markant påvirke, hvor bæredygtig den færdige ejendom er.

Omfattende retningslinjer
LEED Green Building Certification System står for Leadership in Energy & Environmental Design, som er et certificeringsprogram, der er udviklet i USA. Green Building Council. LEED Green Building Certification System står for Leadership in Energy & Environmental Design, som er et certificeringsprogram, der er udviklet i USA. Green Building Council. Certificeringen giver retningslinjer for bæredygtige strukturer, uanset typen af bygning.

Det dækker hele processen, fra design til konstruktion, inklusive energieffektivitet, vandforbrug og CO2-udslip.
Det medtager også det aktuelle miljø, følsom natur, vandmangel og tilgængelige energikilder.

 

LEED er integreret i hele byggeprocessen, og bygningen valideres baseret på syv kategorier:

●     Bæredygtige grunde (SS)

●     Vandeffektivitet (WE)

●     Energi og atmosfære (EA)

●     Materialer og ressourcer (MR)

●     Kvaliteten af indemiljøet (IEQ)

●     Innovativt design (ID)

●     Regional prioritering (RP)


De fem første kategorier udgør en miljøorienteret kravsspecifikation, og den sjette kategori, Innovativt design, relaterer til supplerende design og byggeri med hensyn til holdbarhed. Det sidste kriterie, Regional prioritering, henviser til en rating, der er baseret på geografisk placering.

Kategorierne vægtes ifølge et kreditsystem (maks. 100 basispoint), og den totale sum afgør hvilken LEED certificering, man opnår.

●     Certificeret (40-49 point)

●     Sølv (40-49 point)

●     Guld (60-79 point)

●     Platin (80+ point)


Det er en udbredt misforståelse, at opførelsen af bygninger ifølge LEED automatisk betyder flere omkostninger. Tværtimod fører det til lavere driftsomkostninger for den færdige bygning. Vi er meget glade for at kunne fremstille arbejdstøj på en miljømæssigt bæredygtig fabrik. Det er til gavn for alle, både i dag og på lang sigt.

 

 


For yderligere information og spørgsmål, kontakt venligst:
kundeservice@blaklader.com

Join the conversation

ARBEJDSTØJ VED HJÆLP AF SOLENERGI

Elektricitet er en mangelvare mange steder i verden, og Sri Lanka og Myanmar, hvor meget af vores tøj fremstilles, er ingen undtagelse. Den elektricitet, der er til rådighed, kommer ofte fra en blanding af olie eller diesel, og forsyningen er alt andet end pålidelig.

En meget stor del af verdens energiforsyning kommer fra termiske kraftværker, der omdanner damp til el via dampturbiner. Disse kraftværker er ofte afhængige af fossilt brændsel, baseret på råolie.

Bortset fra at olien betragtes som en begrænset ressource, som en dag er opbrugt, har forbrænding også uundgåeligt en miljøpåvirkning i form af klimaforandringer og global opvarmning. Foruden dampturbinernes miljømæssige påvirkning er elektriciteten fra dampturbiner også dyr, men stadig nødvendig for folks dagligdag, såvel som for produktionsindustrien og andre former for virksomhed.

En uendelig energikilde
Solen er en miljømæssigt bæredygtig og næsten uendelig energikilde, og der er masser af solskin i både Sri Lanka og Myanmar. Derfor har vi investeret markant i solceller på en af vores produktionsenheder i Sri Lanka.

Når solstrålerne rammer cellerne i et solpanel, opstår der en elektrisk ladning mellem forsiden og bagsiden af solcellen. Der opstår en jævnstrøm, der ledes via en vekselretter og omdannes til vekselstrøm. Vekselstrømmen kan så bruges til at supplere fabrikkens elforbrug uden brug af fossile brændsler. Vi forventer, at mindst 70% af fabrikkens energiforbrug bliver dækket af solenergi i fremtiden. Installeringen af solpaneler giver fabrikken en stabil energiforsyning, som samtidig er med til at reducere den miljømæssige påvirkning. Det skaber en gensidig gavnlig effekt, der er til fordel for både virksomheden selv og for resten af verden.

De første solpaneler blev installeret i 2018 i Sri Lanka og Myanmar, og vi anser disse første installationer som en begyndelse. I 2019 vil flere fabrikker følge efter, og en stigende andel af Blåkläders tøj vil blive fremstillet på ren solenergi.
 

 


For yderligere information og spørgsmål, kontakt venligst:
kundeservice@blaklader.com

Join the conversation
a