ET PRODUKTS PRIS SKAL BETRAGTES UD FRA ET LANGSIGTET PERSPEKTIV

Der er gået et år siden vi udstedte Blåkläders første rapport om bæredygtighed. Det har været inspirerende at se, hvordan bæredygtighed har fået endnu større betydning i alle kroge af vores organisation. Nye lovkrav har også udfordret os til at tage områder, hvor vi allerede har klaret os rigtigt godt, hvad angår bæredygtighed, op til fornyet overvejelse. Vi vil fortsætte med at gå i dybden på relevante områder, udvide vores viden og arbejde hårdere!

Blåkläder har i mange år arbejdet aktivt for at få større kontrol over vores forsyningskæde. Hvad vi i dag kalder Blåkläders bæredygtige produktionskoncept, giver os fuld indsigt i de mest arbejdskraftintensive faser af vores produktion. Vi ved, at vores produkter fremstilles i et sikkert miljø med retfærdige arbejdsforhold. Derfor tror vi fuldt og fast på, at vores virksomhed bidrager til en positiv bæredygtig udvikling på langt sigt for de lokale samfund, som vi er til stede i. For virkelig at være i stand til at bruge dette som en konkurrencefordel skal vi blive endnu bedre til at kommunikere vores indsatser og vores høje kvalitetsstandarder til kunderne.

I 2018 tog vi en beslutning om at omdanne vores syfabrikker til soldrevne anlæg. Denne transformation er nu i fuldt sving, og når den er færdig, vil Blåkläder reducere CO2-emissionerne væsentligt i forhold til brugen af diesel som den overordnede energikilde. Allerede nu er næsten halvdelen af den energi, der benyttes i produktionen, solenergi.

Det lave antal fabrikker, der er involveret i at sy vores arbejdstøj, adskiller os fra mange andre tøjproducenter. Det giver os mulighed for at fokusere vores ressourcer på sekundære leverandører. I stedet for at forsøge at kontrollere en lang og kompleks forsyningskæde går vi i tæt dialog med tekstilproducenterne og udvikler i fællesskab materialer, der opfylder Blåkläders behov. Valget af råmateriale og fiber spiller en væsentlig rolle ved beregning af et produkts miljøaftryk. Det er grunden til, at vi koncentrerer vores indkøb på leverandører, der kontinuerligt investerer i deres fabrikker for at opretholde en effektiv og bæredygtig produktion.

Med disse to fokusområder – syfabrikker og stofleverandører – er vi i stand til at producere holdbare produkter, der gør os stolte. Holdbarhed er det allervigtigste, hvad angår bæredygtighed – når produkter er holdbare, benytter vi færre ressourcer og har en mindre miljøindvirkning. Blåkläders kunder forstår, at prisen for et produkt skal beregnes over tid – det handler ikke kun om, hvor meget et par bukser koster, når du køber dem, det handler også om, hvor hurtigt de slides op.