We have updated our integrity policy. By continuing to use our website you agree to these terms and conditions. Read more about the integrity policy.

Med miljøet i fokus

Det at produceret omkring 1 million beklædningsgenstande hvert år for det europæiske marked i Blåkläders produktionsenheder. Vi arbejder hårdt på at minimere de negative miljøpåvirkninger, som vores produkter og vores produktion kan have. Alt fra kemikalier, samt varme og elforbrug. Transport kontrolleres og begrænses.

Vi mener, at en af ​​hjørnestenene i et bæredygtigt miljøarbejde er at have en god kommunikation og aflægge besøge hos vores leverandører og produktionsfaciliteter. Derfor er vi tit på besøg hos vores leverandører, for at opbygge et langsigtet forhold og sikre, at alle vores miljøkrav er opfyldt. At føle sig ekstra sikker, prioriterer vi leverandører, der har et eksplicit miljøarbejde. Samtidig udvikler vi alle vores produkter, så de er af høj kvalitet, og de kan bruges i lang tid - og dermed redde jordens ressourcer.

Blåkläder er certificeret efter ISO 14001 miljøledelsessystem, løbende udvikler vi vores indsats for miljøet. Vi er også tilknyttet REPA, og dermed har vi påtaget vores ansvar, når det kommer til genanvendelse af plast, metal, papir / pap og bølgepap.

Vi arbejder også med REACH, 1907/2006/EF, det Europæiske Kemikaliagentur om kemikalier og sikker brug af disse. Som en forlængelse af vores kemiske arbejde, som vi prioriterer højt, arbejder vi også med Øko-tex certificerede tekstiler og komponenter.


Ved spørgsmål eller mere information, kontakt venligst:
kundeservice@blaklader.com
+45 98337711

  • REACH

    Der beskæftiger sig med registrering, vurdering og godkendelse af kemiske stoffer. Loven trådte i kraft den 1. juni 2007. Mere information her.


  • REPA

    For at gøre det lettere for alle virksomheder, der berøres af denne lov, har Sveriges erhvervs-og industrisektoren gået sammen om at skabe et fælles system til indsamling og genanvendelse af emballage. En service organisation, REPA, er også blevet etableret.