We have updated our integrity policy. By continuing to use our website you agree to these terms and conditions. Read more about the integrity policy.

Kemikalier og REACH

For at kunne producere tekstilvarer med rette kvalitet og de ​​ønskede egenskaber, behøves der kemikalier. Dog kan kemikalier ikke altid være dårligt, det handler om at vælge den rigtige. Vi arbejder dagligt for at gøre netop det.

Eftersom Blåkläder importerer og sælger tøj, så påvirkes vi af den europæiske kemikalielovgivning REACH, og den er en rettesnor for vores arbejde med kemikalier. REACH begrænser og forbyder kemikalier og er primært designet til at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet, mod de farer, forårsaget af kemikalier. Blåkläder skal derfor følge de lister, der begrænser eller forbyder kemikalier.

For at sikre at vi opfylder de krav, der stilles til os, vores produkter og produktion, stiller vi krav til vores leverandører. Vi kræver at vores leverandører underskriver vores kemiske begrænsning listen, og sikrer, at produkterne ikke indeholder forbudte stoffer. Stofferne på vores lister følge kravene i Reach, samt en række andre love og direktiver og Svenske Tekstil Importørernes anbefalinger. For at kontrollere, at vores leverandører lever op til vores krav, laver vi også tilfældige kemiske test på vores produkter.


Ved spørgsmål eller mere information, kontakt venligst:
kundeservice@blaklader.com
+45 98337711

  • REACH

    Der beskæftiger sig med registrering, vurdering og godkendelse af kemiske stoffer. Loven trådte i kraft den 1. juni 2007. Mere information her.