We have updated our integrity policy. By continuing to use our website you agree to these terms and conditions. Read more about the integrity policy.

Med fokus på mennesker

Blåkläder tror på social ansvarlighed igennem hele produktionen og arbejder på at give alle arbejdstagere et godt og sikkert arbejdsmiljø og en arbejdsplads med gode vilkår, som de trives på. Uanset hvilken arbejdsgiver man har, og uanset i hvilket land du arbejder. Derfor, vi vælger leverandører med omhu.

Vores leverandører skal opfylde alle vores krav til sikkerhed, menneskerettigheder og miljømæssige konsekvenser, ligesom vores egne produktionsenheder. Der er nationale love og internationale konventioner om arbejdstagernes rettigheder på arbejdspladsen, herunder FN-erklæringen om menneskerettigheder og ILO (International Labour Organisation) konventioner om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen. Når vi sætter krav til vores leverandører, bruger vi en adfærdskodeks, som nævner de love og konventioner om arbejdstagernes rettigheder på arbejdspladsen, som alle vores leverandører skal underskrive og accepterer at følge.

Vores Code of Conduct regulerer etiske miljø på vores leverandører, og er baseret på ILO's otte grundlæggende konventioner om arbejdstagerrettigheder. For at være sikker på, at vores leverandører lever op til vores krav, udfører vi regelmæssig kontrol af vores leverandører og produktionsenheder. Denne kontrol er lavet af Blåkläder's medarbejdere, således at vi, med vores egne øjne, kan se, om arbejdsmiljøet er så godt som det burde være.


Ved spørgsmål eller mere information, kontakt venligst:
kundeservice@blaklader.com
+45 98337711