BLÅKLÄDER FÅR LEED PLATINUM I MYANMAR

Vi producerer vores arbejdstøj på seks fabrikker på Sri Lanka og i Myanmar med bæredygtighed i tankerne. I Myanmar har én af disse fabrikker fået den allerhøjeste anerkendelse, hvad angår miljømæssige bæredygtige konstruktioner – certificeringen LEED Platinum*. Det indebærer, at fabrikken har fået så "grønt" et stempel som muligt ud fra en grundig certificeringsproces i et af verdens mest ansete vurderingssystemer for miljømæssige bæredygtige konstruktioner. Vi har siden 2017 også en LEED Gold-certificering på vores fabrik på Sri Lanka. Det giver os, hos Blåkläder, og vores kunder et stærkt stempel på vores bæredygtige satsninger nu og i fremtiden. Vi tager socialt ansvar og producerer vores arbejdstøj på miljømæssigt bæredygtige fabrikker.
 

VI GÅR ALDRIG PÅ KOMPROMIS
Blåkläder går ikke på kompromis. Vi arbejder konstant efter at blive endnu bedre. Derfor er der flere nye LEED-projekter i gang, og vi arbejder på snart at tilføje flere LEED-certificeringer til vores meritliste.SMARTE INVESTERINGER I BÆREDYGTIGHED GIVER LANGSIGTET GEVINST

- Solenergi via solpaneler sænker energiomkostningerne med mindst 50 procent.
- Lysstyret LED-belysning.
- Vandkølet klimaanlæg – både energivenligt og uden risiko for drivhusgasser, såsom freoner.
- Prismatiske kupler slipper dagslyset ind og spreder det, men blokerer for UV-stråler og varme.
- Tag, vægge og gulvoverflader er lyse og reflekterende for at minimere solens varme under dagens varmeste timer.
- Reducerede vandomkostninger med mindst 75 procent via vandhaner med automatisk lukning og vandgenindvinding (til brug i toiletter eller kunstvanding udendørs).
- Mindst 55 procent sænkning af kuldioxidudslip, blandt andet via solpanelernes energieffektive funktion. Det er en vigtig kilde til at mindske CO2-udslippene i produktionskæden.
- 30-40 procent af konstruktionsmaterialet i byggeriet er genvundet, hvilket mindsker behovet for at producere nyt.
- Affaldssortering for at maksimere genvindingen.

 

MÅLET ER HØJESTE KVALITET FOR ALLE 

På fabrikkerne giver alle medarbejdere i produktionskæden Blåkläder mulighed for at levere bæredygtigt arbejdstøj i højeste kvalitet. Derfor er vi stolte af, at LEED-certificeringen styrker et godt arbejdsmiljø og højner sikkerheden for dem, der arbejder i produktionen. Vi er omhyggelige med at kontrollere indeklimaet og sikre, at der er god ventilation på fabrikkerne. Vi uddanner også personalet i social og økonomisk bæredygtighed. De lærer at spare på vores fælles ressourcer såsom vand og energi, men får også information om fordelene ved at vælge kollektive transportmidler til og fra arbejde. Vi arbejder aktivt for at øge andelen af medarbejdere, der cykler til og fra arbejde. 

Vi fokuserer på tre former for bæredygtighed:

•    Miljømæssig bæredygtighed
•    Social bæredygtighed
•    Økonomisk bæredygtighed

Alle de tiltag, vi implementerer, understøtter og sikrer Blåkläders produktion af grønt og bæredygtigt arbejdstøj, både nu og i fremtiden.

 

LEED GREEN BUILDING CERTIFICATION SYSTEM MED OMTANKE FOR FREMTIDEN

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) Green Building Certification System er et certificeringsprogram, der er udviklet af U.S. Green Building Council. Certificeringen tegner retningslinjerne for miljømæssige bæredygtige konstruktioner, uanset hvilken type bygning det drejer sig om. Det omfatter hele processen fra konstruktion til udførelse, og inkluderer blandt andet energieffektivitet, vandforbrug, kuldioxidemissioner og tager hensyn til det aktuelle nærmiljø, følsom natur, vandmangel og tilgængelige energikilder. 

LEED integreres i hele byggeprocessen, og konstruktionen valideres ud fra syv graderingskategorier:
- Bæredygtige grunde (SS) 
- Vandeffektivitet (WE) 
- Energi og atmosfære (EA) 
- Materialer og ressourcer (MR) 
- Kvaliteten af indemiljøet (IEQ) 
- Innovativt design (ID) 
- Regional prioritering (RP) 

De fem første kategorier er en miljørettet kravspecifikation og det sjette krav Innovativt design vedrører supplerende design og konstruktion, hvad angår bæredygtighed. Det sidste kriterieparameter Regional prioritering er en gradering baseret på geografisk placering. Graderingskategorierne vægtes derefter i henhold til et pointsystem (maks. 100 basispoint).

Summen afgør hvilket LEED-certificeringsniveau, der opnås:
• Certified (40–49 point)
• Silver (50–59 point)
• Gold (60–79 point)
• Platinum (80+ point)

Når man opfører bygninger i overensstemmelse med LEED, er det en hyppig misforståelse, at det kun indebærer merudgifter. I Blåkläder fokuserer vi på bæredygtighed i hele produktionen. Netop byggeri efter LEED-certificeringer indebærer sundheds- og miljørelaterede aspekter, der vægter bl.a. indeklima, materialevalg, kemi i byggeprodukter, vand og energiforbrug. Det er faktorer, der har indflydelse på nærmiljøet og medarbejdernes trivsel. Det er en langsigtet og miljømæssigt sund investering, der sikrer løbende lavere driftsomkostninger for den færdige bygning.

Blåkläder er stolte af at få vores arbejdstøj produceret i en miljømæssigt bæredygtig fabrik med LEED Platinum Certificering. Det vinder alle på – både nu og på langt sigt.