Bæredygtige fibre og funktion

Hvordan definerer man bæredygtigt materiale, når man taler om arbejdstøj? Høj slidstyrke og lang levetid er det første, man tænker på. Men kan disse parametre forbedres ved at bruge vedvarende eller genanvendte råmaterialer? Og i så fald, hvad er breakeven-punktet? Disse spørgsmål drøfter vi og tager stilling til dagligt. Svaret er hverken ligetil eller uden kompromiser. Branchen for arbejdstøj og sikkerhedsbeklædning er meget specifik, hvad angår beskyttelse og funktion. Det faktum at tøjet først udskiftes, når det er slidt, og ikke fordi moden skifter, understreger i endnu højere grad slidstyrken og levetiden. Et andet aspekt, der skal overvejes, er den store sandsynlighed for permanent forurening under brugen, hvilket begrænser genanvendeligheden af arbejdstøj. På grund af de forurenende stoffer kan tøjet ofte ikke indgå i en genbrugskæde. Langvarig brug er afgørende for bæredygtigt arbejdstøj, og det er også det overordnede mål i vores evaluering, når vi indkøber materialer og komponenter.

De optimale egenskaber for arbejdstøjets funktion og holdbarhed opnås ofte med en blanding af forskellige fibre. Disse egenskaber er også årsagen til begrænsninger i genanvendelsesmulighederne. Der skal findes en balance mellem funktion, beskyttelse, slidstyrke og miljøpåvirkning for at afdække den mest bæredygtige løsning. Hos Blåkläder holder vi os løbende opdateret om den nyeste forskning i bæredygtige materialer og fibre.

Bomuldens verden
Bomuld er den tekstilfiber med den længste historie inden for fremstilling af arbejdstøj, og det er en fiber med mange anvendelsesmuligheder. Den giver robuste materialer, absorberer fugt, smelter ikke og antændes ikke nemt, er fremstillet af en vedvarende råvarekilde og er behagelig at have på. I årenes løb er nye fibre introduceret i tekstilverdenen, og mange af dem har haft bedre ydeevne end bomuld. Alligevel er bomuld stadig en af de centrale materialer i Blåkläders kollektioner, og vi er meget glade for bomuld.

Der er imidlertid også negative sider ved produktion af bomuld. Selvom fiberen stammer fra en vedvarende kilde, er fremstillingen stærkt forbundet med stor anvendelse af pesticider, stort vandforbrug og ensidig dyrkning af afgrøder, som er skadelig for jorden. Bønder og andre, der er involveret i forsyningskæden, betaler ofte den højeste pris med dårlige arbejdsforhold og lave lønninger.

Blåkläder tror på, at bomuld kan fremstilles mere bæredygtigt og endda blive et foretrukket valg afhængig af produktionsmetoderne. Derfor har vi i 2017 sluttet os til Better Cotton Initiative, et forum som giver avlerne adgang til de nødvendige redskaber til bæredygtig dyrkning og mulighed for at få en rimelig kompensation.

Vi er sikre på, at metoderne i BCI vil hjælpe med at give en bæredygtig løsning for en af verdens vigtigste tekstilfibre.

Polyesterfiber
Polyesterfiberens slidstyrke og fleksibilitet gør den til rygraden i moderne arbejdstøj og sikkerhedsbeklædning, hvad enten den bruges alene eller sammen med andre fibre. Produktionsprocessen for denne syntetiske fiber foregår med meget rationel brug af kemiske stoffer og vand, hvilket burde gøre den til et bæredygtigt materialevalg. Ulempen er imidlertid plastmaterialets fossilbaserede oprindelse. En anden negativ vinkel er, at denne polymer sammen med alle andre fossilbaserede fibre og materialer er en kilde til mikroplastforurening af vores søer og have.

Blåkläder anvender en væsentlig grad af polyester i vores produkter, og vi er konstant på udkig efter egnede erstatningsmaterialer. Når polyester er det naturlige valg, gør vi meget for aktivt at gentænke materialevalget. Ved funktionelle basislag har uldfiberen for eksempel mange ønskværdige egenskaber, som på nogle områder også overstiger polyesterens funktionalitet. Kompromiserne er i dette tilfælde holdbarhed og pris.

Genvundet polyester kan også betragtes som et alternativ til en ny råmaterialekilde. Men dette område skal behandles med forsigtighed, da genanvendt materiale af PET-flasker er en del af "greenwashing"-problemet. Der er en stor industri omkring produktionen af PET-flasker med det ene formål at genbehandle dem til polyestergarn, uden at flaskerne har været i brug før genanvendelsesprocessen.

Desuden er den faktiske fordel hvad angår mindre olieforbrug ofte meget begrænset, selv ved brug af et genanvendt råmateriale. Det skyldes primært, at hele forsyningskæden bruger olie til transport og energiproduktion, og den andel, der spares ved at bruge genanvendte materier, er ofte væsentlig mindre i sammenligning. Genbrug er et vigtigt element i arbejdet med bæredygtig udvikling, men det skal også håndteres med forsigtighed og forståelse for hele scenariet.

Hos Blåkläder er vi omhyggelige, når vi vælger genbrugte polyesterprodukter, af to grunde: For det første problemet med at identificere, om produktet virkelig er et ægte, genbrugt materiale. Og den anden grund er behovet for at finde et materiale, som lever op til den samme standard som ny polyester. Grunden er, at vi vil undgå nedsat holdbarhed, som fører til øget forbrug og dermed påvirker den overordnede bæredygtighed negativt.

Lang tids brug vil stadig være vores strategi, hvad angår bæredygtighed, kombineret med arbejdet for at finde egnede alternativer til syntetiske materialer som polyester, når det er muligt.

Alternative fibre
Hos Blåkläder følger vi forskningen i nye tekstilfibre med stor interesse. Og vi er altid på udkig efter alternative fibre med potentiale. For eksempel fibre og materialer baseret på andre kilder som hamp og bambus. Udforskningen af disse alternative kilder vil uvægerligt af og til føre til fejltagelser og forkerte beslutninger. Det er en løbende proces med at prøve sig frem, hvor vi lærer af vores fejl, mens vi arbejder på at opgradere vores produktportefølje i overensstemmelse med bæredygtig udvikling og ydeevne.

Råmaterialet er imidlertid kun en af parametrene i tøjets produktionsproces. Ressourcer som transport af alle indkommende komponenter og færdige produkter skal også tages med i overvejelserne ligesom energi og arbejdsforbrug under fremstillingsprocessen. En kortere levetid for et produkt til gengæld for et vedvarende eller genanvendeligt råmateriale vil automatisk føre til øget forbrug af andre ressourcer i tøjets livscyklus. For Blåkläder er et produkts forventede levetid derfor altid en afgørende parameter.